Aktualności

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

2020-03-13
Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że produkcja wyrobów ochronnych w JS GLOVES Szewczyk Sp. J. odbywa się w trybie normalnym.
Aktualnie nie przewidujemy przestojów. Dalsza działalność uzależniona będzie od przyszłych decyzji administracyjhnych.

Dysponujemy zapasami surowców, które zapewniają ciągłość produkcji na kolejnych kilka miesięcy.

100% oferowanych wyrobów produkowane jest w naszym zakładzie w Milanówku.

W firmie wdrożono wewnętrzne procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i warunków sanitarnych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.