Dotacje UE

FE_POIR_poziom_pl_1_rgb.jpg

JS GLOVES Szewczyk Sp. J. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Dotacja bezzwrotna na kapitał obrotowy firmy JS GLOVES Szewczyk Spółka jawna w związku z wystąpieniem COVID-19” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer projektu: POIR.03.04.00-14-0663/20-00

Cel projektu: Zachowanie płynności finansowej w czasie pandemii.

Planowane efekty: Dalsze prowadzenie działalności produkcyjnej oraz zachowanie miejsc pracy.

Wartość projektu: 331.347,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 331.347.63 PLN