Aktualności

Normy i oznaczenia rękawic roboczych i ochronnych

2023-12-18

Rękawice robocze i ochronne są wykorzystywane przez pracowników wielu branż do  zabezpieczenia dłoni przed uszkodzeniami czy zabrudzeniami. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony oraz jakości i komfortu, istnieją różne normy i oznaczenia, które kierują wyrobem rękawic. Dzięki temu, że standardy są ujednolicone, użytkownikom łatwiej wybierać produkty, wiedząc, że na pewno spełniają one swoją funkcję. Dlatego też nigdy nie wybieraj rękawic „no name”, a stawiaj na te markowe, o znanym pochodzeniu. Poznaj najważniejsze normy, jakie powinny spełniać rękawice, a także oznaczenia, sugerujące, że producent ich przestrzega.  

EN 420:2003 + A1:2009 – Rękawice ochronne

EN 420 to jedna z podstawowych norm dotyczących rękawic ochronnych. Norma ta została opublikowana w 2003 roku i doczekała się poprawki w 2009 roku (oznaczonej jako A1). Norma EN 420 definiuje ogólne wymagania dotyczące rękawic, takie jak rozmiary, znakowanie, skład materiałów i instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji.

Rozporządzenie (UE) 2016/425 – przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej

W dniu 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej – (UE) 2016/425. To rozporządzenie wprowadza nowe przepisy dotyczące oznaczeń i kategorii rękawic ochronnych. Zarządza również ścisłe wymogi odnośnie do bezpieczeństwa i jakości środków ochrony indywidualnej, w tym rękawic.

EN 388:2016+A1:2018 – ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi

Norma EN 388 jest dedykowana rękawicom ochronnym, które mają na celu zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi.
Oznaczenia zgodności z normą EN 388 mogą zawierać informacje na temat odporności rękawic na:

  • ścieranie (oznaczenie "A"),
  • przekłucia (oznaczenie "B"),
  • rozdzieranie (oznaczenie "C")
  • tnące działania (oznaczenie "D").

Każda z tych właściwości jest oceniana na podstawie skali, a wyniki testów wprowadzane są w formie cyfrowej.

EN 407:2004 – zabezpieczenie przed zagrożeniami termicznymi

EN 407 to norma dotycząca rękawic, które mają na celu ochronę przed zagrożeniami termicznymi, takimi jak wysoka temperatura, ognie i gorące powietrze. Norma ta określa procedury testowe oraz klasyfikacje rękawic pod kątem ich odporności na różne rodzaje zagrożeń termicznych.

EN 511:2006 - Rękawice chroniące przed niskimi temperaturami

Norma EN 511 dotyczy rękawic ochronnych przeznaczonych do ochrony przed niskimi temperaturami, w tym chłodem, mrozem i wilgocią. Rękawice zgodne z tą normą muszą przejść odpowiednie testy, aby potwierdzić ich zdolność do utrzymania ciepła i ochrony przed działaniem niskich temperatur.

EN 16350:2014 - Rękawice ochronne, właściwości elektrostatyczne

Oznaczenia zgodności z normą EN 16350 zawierają informacje na temat właściwości elektrostatycznych rękawic, które można wykorzystać w obszarach, gdzie istnieje ryzyko powstawania ładunków elektrostatycznych. To oznaczenie pozwala użytkownikom wybrać rękawice odpowiednie do pracy w konkretnym środowisku elektrostatycznym.

Rękawice przeznaczone do kontaktu z żywnością

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać rygorystyczne wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności i konsumentów. W tym kontekście, Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenie (WE) Nr 10/2011 odgrywają istotną rolę.