Aktualności

Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - Aktualizacja 2024

2021-06-23
Miło nam poinformować Państwa, iż większość naszych wyrobów ochronnych spełnia wszystkie przepisy unijne odnośnie bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Rękawice i zarękawki ochronne przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie (w formie zmiany rozporządzenia) (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011.
W jakimkolwiek przypadku wyroby te nie mogą powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Poniżej przedstawiamy listę produktów spełniających powyższe wymagania:

RRDG
ZRDG
ROB
ROB/2
ROBL
ROBF
ROBFM
ZOB
ZRB
ROP
ROPL
ROP/5
ROPS
ROPB
ROPBL
ZOP
ROS
ROSL
ROSB
ROSB/2
ROSBL
ROTB
ROTBL
ROSJL
ROSJ/2
RRAW
RMU
RDU
RJMG
RJLG

Wszystkie wyżej wymienione wyroby produkowane i oferowane przez JS GLOVES uzyskały pozytywną opinie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz uzyskały stosowny atest dla wyrobów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
6.jpg